Conditii eliminatorii

Fără bunuri în proprietate.
Persoana care solicita imprumutul s-a aflat sau se afla in proces de executare silita.
Lipsa giranti sau giranti neeligibili cu venituri mici.
Prezentare de documente incomplete, neclare sau care nu pot fi confirmate.

Conditii generale de acordare a împrumuturilor către membrii C.A.R.

Taxa de înscriere în CAR : 50 lei
Perioada de restituire a împrumutului : minim 6 luni  – maxim 36 luni.
Dobanda intre 10-20% pe an
Interval de vârstă pentru acordare împrumuturi : 18- 70 ani.
Venituri acceptate: salarii, pensii,
Durata analiza dosar împrumut: 3 zile.
Valoarea medie a  împrumutului : 3.000 – 10.000 lei.
Valoarea ratei nu va depăși o treime din venitul solicitantului.
Valoare rata maxim admisa : 500 lei
Fond social necesar: minim o treime din valoarea împrumutată.
Fondul social poate fi completat prin transe lunare egale, până la stingerea împrumutului.
Fondul social va fi menținut la CAR pe o perioadă de 4 ani după achitarea împrumutului.
Debitarea (reținerea) ratei direct din salariu sau pensie este obligatorie.
Cotizația lunară se achită în avans la acordarea împrumutului car pentru toată perioada împrumutului, 120 lei pentru împrumuturile pe 12 luni, 180 lei pentru împrumuturile pe 18 luni, 240 lei pentru împrumuturile pe 24 luni.
Dosarele de imprumut care intrunesc punctajul minim de aprobare dar nu pot primi finantare in luna curenta pot intra pe o lista de rezerva si primi finantáre in urmatoarele 30 de zile.
Pentru departajarea clientilor in cazul in care solcitarile de creditare depasesc lichiditatile casei de ajutor reciproc se folosesc criteriile din anexa hotararii.
In cazul intarzierilor la plata din sumele platite de client se vor retine in ordine urmatoarele: penalitati, dobanzi, principal,cotizatiei, fond social.
Taxele se achita de membru din bani proprii, din imprumut se deduce doar fondul social si dobanda.
Refinantarile sunt posibile doar in ultimele 3-6 luni de contract, in funcție de situația fiecarui client.
Nu se accepta refinantari la imprumuturile cu intarzieri la plata.
Asigurarea de viață a împrumutatului este obligatorie la imprumturile peste 10.000 lei, va fi cesionata in favoarea C.A.R. NOVA VITA I.F.N.
Cotizația lunară se achită în avans la acordarea împrumutului car pentru toată perioada împrumutului, 120 lei pentru împrumuturile pe 12 luni, 180 lei pentru împrumuturile pe 18 luni, 240 lei pentru împrumuturile pe 24 luni.
Toate taxele de mai sus pot fi achitate cumulat de către membru sub titulatura ”cheltuieli de acordare împrumut”.

Politica de împrumuturi poate fi completată și revizuită prin regulamentul de acordare a  împrumuturilor precum si prin alte oferte și politici de împrumuturi adoptate prin hotărâri de Consiliul Director al CAR.

Fondul social poate fi constituit de catre membri în transe lunare sau trimestriale la alegerea membrului, sau poate fi constituit, completat după caz, în ziua premergatoare împrumutului, ultima varianta fiind valabila in limita lichiditatilor existente la data solicitarii.

Documente necesare pentru intocmirea dosarului de imprumut

Cerere de inscriere.
Cerere de imprumut.
Adeverinta de venit sau cuponul de pensie.
Copie dupa buletin.
Copie recenta factura utilitati cu adresa de domiciliu.
Dovada achitare taxe, fond social si cotizatie la zi.
Asigurare de viata.
Contract de depunere fond social.
Protocol de colaborare pentru retinerea ratei direct din salariu.

Documente necesare pentru imprumutul online

Cerere de imprumut – formular tip
Factura de utilitati (nu mai veche de 3 luni) – document care sa ateste domiciliul
Extras de cont;
Fisa fiscala.
Copie după actul de identitate (Buletin de identitate / Carte de identitate)
Acord ANAF – Acord de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia Naţională de Adminstrare Fiscala;
Consimtamant ANAF – Consimtamantul acord de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice;
Adeverinta de venit / Fluturas de salariu doar in urmatoarele cazuri:

a) Cupon de pensie in original – doar daca cuantumul pensiei dvs. este mai mic de 1.400 lei lunar;
b) Documentatie specifica PFA (pentru persoane fizice autorizate) – documente standard ca si in cazul unui pensionar si/sau angajat ce atesta functionarea PFA-ului precum si documente ce atesta veniturile obtinute in ultimul an;
c) Orice alte situatii in care datele nu sunt disponibile in urma verificarilor ANAF;

Punctaj acordare împrumuturi

Vechime mai mare de 6 luni in CAR – 1 punct
Membru in Sindicatul Nova Vita – 1 punct
Fond social mai mare de o treime din împrumut – 1 punct
Recomandare din partea unui alt membru al CAR NOVA VITA – 1 punct
Detine bunuri in proprietate -1 punct
Venit net împrumutat peste 1.500 ron – 1 punct
Retinerea ratei direct din salariu prin debit direct – 1 punct
Împrumutatul nu are alte rețineri din salariu/pensie  – 1punct
1 girant – 1 punct
2 giranți – 2 puncte
3 giranti – 3 puncte
Girant cu venituri lunare peste 2.000 lei -1 punct
Girant pensionar sau bugetar – 1 punct
Asigurare de viață pe toata durata imprumutului – 1 punct

Punctaj dosare de imprumut

Admis: 8 – 18 puncte
Respins:  1 – 7 puncte